Bestyrelse, vedtægter m.m.

Foreningen har og driver forsamlingshuset, der udlejes som nøglehus til personer, foreninger, klubber m.fl.
Bestyrelsen varetager drift, udlejning og vedligeholdelse af forsamlingshuset, samt planlægger og forestår afholdelsen af foreningens forskellige arrangementer.
Borgerforeningen, der er med i det koordinerende sekretariat for Ilskov Kontaktråd, arbejdstager for i udbydelse af nyskabelse og udvikling til gavn for borgerne i byen og det lokale område.

Leje af forsamlingshuset .
Kontakt vor udlejer. Eli Neess tlf. 42 18 55 55
Book forespørgsel, information og billeder på siden:
https://www.forsamlingshus.net/se-amp-sog-forsamlingshuse/ringkobing?produkt id = 241

Seneste nyt fra Borgerforeningen

Bestyrelsen opfordre alle borgere i Ilskov til at støtte op om Ilskov Forsamlingshus og borgerforening. Det kan DU gøre ved at fastholde dit medlemsskab og/eller tegne nyt.


Selvom der ikke er aktiviteter i forsamlingshsuet, så skal der fortsat betales faste omkostninger (el, vand og varme)


Bestyrelsen arbejder også på trods af pandemien, der er møder med Herning Kommune og der skal fortsat følges op på økonomien.


På forhånd TAK for din støtte