Bestyrelse, vedtægter m.m.

Foreningen har og driver forsamlingshuset, der udlejes som nøglehus til personer, foreninger, klubber m.fl.
Bestyrelsen varetager drift, udlejning og vedligeholdelse af forsamlingshuset og opfinder, samt planlægger og forestår afholdelsen af foreningens forskellige arrangementer.
Borgerforeningen, der er med i det koordinerende sekretariat for Ilskov Kontaktråd, arbejdstager for i udbydelse af nyskabelse og udvikling til gavn for borgerne i byen og det lokale område.

Leje af forsamlingshuset .
Kontakt vor udlejer. Jens Peder Dyrberg tlf. 42 18 55 55
Book forespørgsel, information og billeder på siden:
https://www.forsamlingshus.net/se-amp-sog-forsamlingshuse/ringkobing?produkt id = 241