Generalforsamling for medlemmer

Afholdes torsdag d. 3. juni kl. 19.30

Dagsorden: se herunder.
Dagsordnen er ligeledes omddelt til alle medlemmer i uge 19.

BEMÆRK: der er tilmeldning, til Inga Grummesgaard på tlf:
22 12 84 30.

Ordinær generalforsamling i Ilskov Forsamlingshus og
Borgerforening.
Torsdag d. 03-06 2021. kl. 19.30
i forsamlingshuset.
Dagsorden iht. Vedtægterne.
1).Valg af dirigent og stemmetællere.
2). Bestyrelsens beretning, til efterretning.
3). Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2021.
4). Fastsættelse af kontingent.
5). Indkomne forslag.
6). Valg iht. Vedtægterne §4.
A). På valg er.:
Jens Peder Dyrberg, modtager genvalg.
Inga Grummesgård, modtager genvalg.
Ove Jensen, modtager ikke genvalg.
B). Valg af suppleanter.:
Tove Sørensen. (1. suppleant). Modtager ikke genvalg.
Birgit Nielsen. (2. suppleant).
C). Valg af 2 revisorer.
På valg er:
Jens Chr. Noes, modtager genvalg.
Svend Aage Wurst, modtager genvalg.
D). Valg af revisorsuppleant for 1 år.
7). Eventuelt.

Tilmelding på grund af COVID 19, senest tirsdag d. 01-06
2021, til Inga: 22 12 84 30.
Forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingen. Hvis man bliver foreslået til, 
bestyrelsesmedlem, og siger nej, vil dette blive respekteret.
Venlig hilsen.
Bestyrelsen.