Bestyrelsen

Bestyrelsen, har 7 medlemmer,

er valgt  på den  ordinære  generalforsamling, j fr. vedtægterne § 4.

 

Viggo Andersen             Formand tlf. 26 24 44 62   ilskovforsamlingshus1@gmail.com

Ivan Andersen               Næstformand tlf. 29 11 88 07    tiko@privat.dk

Jens Peder Dyrberg      Kasserer tlf. 40 36 32 83   ilskovforsamlingshus@gmail.com

Jens Peder Dyrberg     Udlejer tlf. 42 18 55 55    jensdyrberg@gmail.com

Dorte A. Asmussen       Sekretær tlf. 24 82 64 98   ilskovforsamlingshus@outlook.dk

Inga Grummesgaard     Medlem tlf. 22 12 84 30    inga-arne@os.dk

Ove Jensen                    Medlem tlf. 23 74 71 56    vinmanden@mail.dk

Henning Kjærgård         Medlem tlf. 27 98 21 47   skoghk@hotmail.com

Tove Sørensen             Suppleant

Birgit Nielsen               Suppleant

 

Revisorer:   J. Chr. Noes og Svend Aage Würtz

Revisorsuppleant:   Rikke Poulsen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Medlemmer i råd og udvalg.

Ilskov Kontaktråd:  Viggo Andersen og Ivan Andersen

Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune:   Viggo Andersen og Ivan Andersen

Sogneaftner:   Viggo Andersen

Ilskovs Venner:  Inga Grummesgaard og Ivan Andersen