Bestyrelsen

Bestyrelsen, der har 7 medlemmer,

er valgt på den ordinære generalforsamling, jfr. vedtægterne § 4.

 

Viggo Andersen            Formand                 tlf. 26 24 44 62   ilskovforsamlingshus1@gmail.com

Ove Jensen                                                tlf. 23 74 71 56   vinmanden@mail.dk

Kjeld Jørgensen           Kasserer                 tlf. 20 80 65 64   ilskovforsamlingshus@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Birgit Nielsen               Sekretær                 tlf. 40 29 64 84   birnie6484@live.dk

Ivan Andersen             Pedel                      tlf. 29 11 88 07   tiko@privat.dk

Inga Grummesgaard   Medlem                   tlf. 22 12 84 30   inga-arne@os.dk

Jens Peder Dyrberg     Udlejer                    tlf. 40 36 32 83   jensdyrberg@gmail.com

 

Henning Kjærgaard      Suppleant              tlf. 27 98 21 47

 

Revisorer.   J. Chr. Noes og Svend Aage Würtz

 

Medlemmer i råd og udvalg.

Ilskov Kontaktråd:  Bent Nørgaard og Ivan Andersen

Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune:  Viggo Andersen og Bent Nørgaard

Sogneaftner:  Viggo Andersen og Bent Nørgaard

Ilskovs Venner:  Bent Nørgaard og Ivan Andersen

Forsamlingshusforeningen i Gl. Ringkøbing Amt:  Viggo Andersen og Bent Nørgaard