Bestyrelsen

Bestyrelsen, har 7 medlemmer,

Valgt på den ordinære generalforsamling (3.2.2022, j fr. vedtægterne § 4)

 

 

Bent Nørgaard              Formand                               tlf.: 30 27 98 11

Ivan Andersen              Næstformand                        tlf.: 29 11 88 07

Jens Peder Dyrberg Kasserer tlf.: 40 36 32 83 ilskovforsamlingshus@gmail.com

Eli Neess Udlejer kontakt-tlf.: 42 18 55 55

Svend Just Nørgaard Bestyrelsesmedlem tlf.: 60 49 44 45

Henning Kjærgård Bestyrelsesmedlem tlf.: 27 98 21 47

Birgit Nielsen Sekretærtlf.: 40 29 64 84

 

Revisorer: J. Chr. Noes og Svend Aage Würtz

Revisorsuppleant:   Ove Jensen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Medlemmer i råd og udvalg.

Ilskov Kontaktråd:  

Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune: 

Sogneaftner:  

Ilskovs Venner: