Historier om og fra Ilskov

Fortællinger om kuriorisiteter fra livet tidligere her omkring ilskov

Ilskovs historie

Ilskov ligger i Ny Herning kommune, midt i det smukke Jylland med skoven som nærmeste nabo. Sognet har omkring 400 husstande med ca. 1250 indbyggere. I byen findes folkeskole, børnehave, forsamlingshus, samt Ilskov kirke.

Desuden er der i byen et meget aktivt foreningsliv, hvor der bliver arrangeret en masse aktiviteter for byens borgere. Sammen med skolen er der bygget en idræts hal, som sammen med forsamlingshuset danner ramme om mange af kultur- og fritidsaktiviteterne i byen.

I det 16. århundrede nævnes Ildsgaard i skrifterne om Midtjylland. Sognet kom til at hedde Ildskov efter gården. Navnet stammer muligvis fra tiden, hvor man fældede skovene og smeltede myremalm om til jern. Malmen fandtes i store mængder, og jernet kunne bruges og gav penge, som der ikke var mange af på den fattige egn her.

Skåphusgaard nævnes også fra den tid, og de to gårde havde store hedearealer, som med tiden blev udstykket til mange land-ejendomme.

Får var der mange af, og alle – både børn, mænd, koner og de gamle; kartede, spandt og strikkede uldtøj, som mændende havde bevilling til at sælge i andre egne, på øerne og Bornholm. Det gav lidt kontanter til renterne.

  Gammelt billede fra opdyrkningen af heden.

Byen ligger i læ på sydsiden af den store Gedhusplantage, der blev tilplantet af fanger fra Horsens statsfængsel i tiden fra 1899 -1950. Skoven er altid parat til at tage imod de mennesker, der gerne vil færdes i det fri.

I 1898 blev efter flere års forarbejde bygget en kirke i Ildskov. Før skulle børnene gå til præst i Gjellerup, det var en lang vej. De døde skulle begraves på Sunds kirkegård. Det blev af stor betydning for befolkningen at få deres egen kirke.

I 1904 blev der bygget to nye skoler, der lå midt i hvert skoledistrikt – Ildskov og Skåphus. De blev brugt, indtil centralskolen i Ildskov blev bygget i 1946. I 1906 blev Herning -Viborg banen indviet, og det gav vækst omkring den flotte stationsbygning. Der blev bygget smedie, afholdshotel, købmandsforretning, alt sammen til brug for dem, der byggede banen. Men DSB tog d’et i Ildskov, så det nu kom til at hedde Ilskov. Synd vi ikke fik d’et tilbage, da banen blev nedlagt i 70’erne.

I 1931 fik vi elektricitet til sognet, og i 1935-38 blev der bygget cementvej fra Sunds til Karup, og der blev bygget en kartoffelmelsfabrik i Karup i 1935, så bønderne kunne avle kartofler til mel.

Det blev til stor økonomisk gevinst for sognet, så i 1947 blev der bygget et nyt forsamlingshus, idet det gamle brændte den 19. juli 1944. Tyskerne havde beslaglagt det, men da der var frihedskæmpere, der var på ferie i hjembyen, sørgede de for, at det var nedbrændt, da tyskerne kom for at flytte ind. Efter krigen 1940 – 45, voksede byen voldsomt, idet mange ansatte på flyvestationen i Karup købte hus i Ilskov.

I 1970 blev Ilskov kommune indlemmet i Herning storkommune. Siden blev der bygget friluftsbad ved stadion og en stor hal ved skolen, så der er fine lokaliteter til sport og fritidsliv.

Byen er nu så stor, at vi stadig har en god skole, fra 0.- 6. kl., og overfor skolen ligger byens integrerede daginstitution, Skovmyren, med børnehave, fritidshjem og fritidsklub.